تی سی- سولفور کلوئید-99

99mTc-Sulfor Colloid

 • 99mTc-Sulfor Colloid

  رادیو دارو

  • رادیوایزوتوپ ها
  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   Injection: (10- 100)mCi


   برای تصویربرداری:

   • کبد
   • طحال
   • مغزاستخوان
   • غدد لنفاوی

   • برای تصویربرداری کبد و طحال 4-2 میلی کوری داخل وریدی و تصویربرداری 20-15 دقیقه بعد از تزریق انجام می شود.
   • برای تصویربراری مغز استخوان 10-4میلی کوری داخل وریدی و تصویربرداری یک ساعت بعد از تزریق انجام می شود.
   • برای تصویربرداری دستگاه گوارش 1 میلی کوری در 30 میلی لیتر آب به صورت خوراکی و به دنبال آن 300 میلی لیتر آب تجویز می شود و تصویربرداری دینامیک بلافاصله بعد از مصرف خوراکی شروع می شود.

   • ایست قلبی-عروقی
   • تشنج
   • آنافیلاکسی
   • کاهش فشار خون
   • ناراحتی تنفس
   • درد شکمی
   • تب
   • لرزش
   • تهوع
   • استفراغ
   • عرق
   • قرمزی
   • کهیر
   • بی حسی
   • گیجی
   • سوزش در محل تزریق

   • درصورت بالا بودن میزان آلومینیوم در پلاسما کلوئیدهای نشان دار با تکنسیوم به صورت منتظر در ریه تجمع می یابند.
   • عوامل شیمی درمانی مثل کارموستین باعث توزیع غیریکنواخت سولفورکلوئید در کبد و تغییر شیفت فعالیت رادیواکتیو از کبد به طحال یا مغز استخوان می شوند.
   • موادی که سمیت کبدی دارند باعث ایجاد تغییرات گذرا مثل توزیع غیر یکنواخت و نامنظم رادیوکلوئید در کبد و تغییر شیفت فعالیت رادیواکتیو از کبد به طحال یا مغز استخوان می شوند.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد