تیشوک

Tichoke

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule

  اجزای فراورده:

  • گیاه کنگرفرنگی

  • درمان سرفه
  • برونشیت

  • 1 کپسول 3 بارد در روز مصرف می شود.

  • در دردهای ناشی از سنگ های صفراوی
  • کولیت حاد صفراوی
  • التهاب ویروسی حاد کبد
  • زردی انسدادی
  • کودکان زیر 12 سال

  • درماتیت تماسی
  • یبوست
  • تحریکات گوارشی
  • گرفتگی و ضعف

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد