توسیوین

Tussivin

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده:

  • اسانس اویشن شیرازی
  • اسانس رازیانه شیرین

  • ضدسرفه
  • خلطآور

  • 20 قطره 3 بار در روز همراه با یک استکان اب میل شود.

  • تحریک غشای مخاطی
  • بروز واکنش های الرژیک در افراد حساس

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد