تنوفوویر

Tenofovir

 • Tenvir
 • Tenobiovir
 • Viribit

  ضد ویروس ها

  • بیماری های گوارشی
  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   300 میلی گرم در روز مصرف می شود.


   • حساسیت مفرط نسبت به دارو یا اجزای آن
   •  نارسایی کلیه

   • آستنی
   • سردرد
   • درد شکم
   •  بی‌اشتهایی
   •  اسهال
   •  آروغ زدن
   •  تهوع و یا استفراغ
   •  پانکراتیت
   • گلیکوزوری
   • نوتروپنی
   • هیپرگلیسمی
   •  اسیدوز لاکتیک

   • تهوع و یا  استفراغ
   •  اسهال
   •  سردرد 

   • این دارو سطح آتازاناویر را کاهش می‌دهد.
   • مصرف همزمان آسیکلوویر، گانسیکلوویر، والاسیکلوویر و والگانسیکلوویر، سطح سرمی این دارو را افزایش می‌دهند.

   • دارو را می‌توان قبل یا بعداز غذا مصرف نمود.
   • درصورت مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین، این دارو را دو ساعت قبل و یا یکساعت بعداز دیدانوزین مصرف کنید.
   • درصورت بروز عوارض جانبی بخصوص تهوع، استفراغ، اسهال و سردرد به پزشک مراجعه کنید.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   زنان مبتلا به  HIV  نباید به فرزندان خود شیر بدهند.


    اثر ضد ویروس:

   این دارو یک آنتاگونیست آنزیم ترانس‌کریپتاز معکوس  HIV  است و باعث مهار ریپلیکاسیون  HIV  می‌شود.


   دفع: این دارو از طریق کلیه دفع می‌شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد