بوسپیرون

Buspirone

 • Buspanex
 • Busp
 • Buspirax

  خواب آورهای آرامبخش ، ضد جنون ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Tablet: 5mg, 10mg


   • درمان اختلالات اضطرابی

   درمان اختلالات اضطرابی

   • بالغین: در شروع 5 mg  از راه خوراکی سه بار در روز تجویز می‌شود. سپس درصورت نیاز می‌توان دوز دارو را هر 3 روز یکبار افزایش داد. دوز نگهدارندة دارو معمولاً بین 15-30 mg  در روز در دوزهای منقسم است. حداکثر دوزاژ روزانه 60 mg  در روز است.

   • حساسیت مفرط به دارو
   • مصرف داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز در 14 روز اخیر

   • خواب‌آلودگی، سرگیجه، تحریک‌پذیری، بیخوابی، سردرد، ضعف و کرختی.
   • تاری دید.
   • خشکی دهان، تهوع، اسهال، دیسترس گوارشی.

   • تاری دید
   • کابوس شبانه
   • ضعف و اشکال در حس بویایی 

   • مصرف همزمان با: ایزوکربوهیدروکسیداز، لینزولید، فنلزین ممنوع میباشد.
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکنندة مونوآمین اکسیداز باعث افزایش فشارخون می‌شود
   • این دارو درصورت تجویز همزمان با دیگوکسین، محل‌های اتصال سرمی دیگوکسین را اشغال می‌نماید.
   • اثرات تضعیف کنندة این دارو برروی سیستم اعصاب مرکزی بدنبال مصرف سایر دارهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی نظیر الکل، مخدرها و آرامبخش ـ خواب‌آورها تشدید می‌شود.
   • بدنبال مصرف همزمان این دارو با هالوپریدول، سطح سرمی هالوپریدول افزایش می‌یابد.
   • تداخل جدی با: آمی تریپتیلین ، کاربامازپین، سایمتیدین، سیتالوپرام، کلمیپرامین، دکسترومتورفان، داکسپین، دولوکستین، اریترومایسین، فلوکستین، کتوکونازول، ایتراکونازول، ایمی پرامین، ریفامپین، ونلافاکسین

   • دارو را همراه با غذا مصرف نمائید.
   • در عده کمی از بیماران در خلال مراحل اولیة شروع درمان، حرکات غیرارادی دیده می‌شود.
   • دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نمایید.
   • بیمار باید درصورت نیاز به مصرف همزمان سایر داروها، حتماً پزشک را در جریان بگذارد.
   • پاسخ مناسب درمانی ممکن است به 4-3 هفته زمان نیاز داشته باشد.

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. بهرحال تجویز این دارو در خلال دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


   مکانیسم اثر: اثر ضداضطراب: این دارو اثرات خود را بواسطة اتصال با گیرنده‌های سروتونینی و دوپامینی در مغز اعمال می‌نماید (کاهش فعالیت سروتونینی و افزایش متابولیسم نوراپی‌نفرین و اثر نسبی بعنوان آنتاگونیست گیرنده‌های دوپامینی پره‌سمپاتیک).


   • نیمه عمر: 3-2 ساعت
   • دفع: این دارو در کبد متابولیزه می‌شود. 60-30% متابولیت‌های دارو از راه ادرار دفع می‌شوند.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد