برم هگزین

Bromhexine

 • Bisolmed
 • Modalyte
 • Mucolin

  داروهای مهارکننده سرفه، خلط آورها، نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

  • بیماری های تنفسی
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی بدون نسخه

   Elixir: 4mg/5ml
   Injection: 4mg/2ml
   Tablet: 8mg


   • خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی در مواردی مانند التهاب نایژه
   • آسم
   • برونشکتازی
   • التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی


   برونشیت؛ آسم؛ برونشکتازی؛ سینوزیت

   • بالغین و کودکان بزرگتر از 12 سال : 8-16 mg  از راه خوراکی، سه بار در روز یا روزانه 2 mg   از راه تزریق وریدی آهسته یا تزریق عضلانی عمیق تجویز می‌شود. همچنین می‌توان 4-20 mg  از دارو را با 250-500 ml  از محلول  DW5%   رقیق کرد و از راه انفوزیون آهستة وریدی تجویز نمود.
   • کودکان سنین 5 تا 12 سال: 4 mg  از راه خوراکی، سه بار در روز تجویز می‌شود.
   • کودکان کوچکتر از 5 سال : 4 mg  از راه خوراکی، دوبار در روز تجویز می‌شود.

   حساسیت به دارو


   • سردرد
   • گیجی
   • راش پوستی
   • افزایش تعریق
   • گاهی‌اوقات عوارض گوارشی خفیف.

   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   قابل استفاده است.


   رقیق کننده ترشحات موکوزی است.


   بیشتر از راه ادرار می شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد