اپروسارتان

Eprosartan

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Tablet: 300mg, 600mg


  400-800 میلی گرم یک بار در روز یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود. مقدار معمول 600 میلی گرم در روز است.


  • سرگیجه
  • عفونت مجاری تنفسی فوقانی ( سرفه، تب و گلودرد)
  • سردرد
  • درد پشت
  • اسهال
  • احتقان بینی

  در بیمارانی که از مدرها استفاده می کنند، کاهش علامتی فشار خون پس از شروع درمان با اپروسارتان بروز می نماید.


  این دارو پرفشاری خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. لذا مصرف طولانی مدت آن ممکن است ضروری باشد.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Eprosartan Teveten Tab 60mg هلند Abbott Healthcare Products

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد