اسپکتینومایسین

Spectinomycin

داروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

   Injection:  2 g/Vial


  • به عنوان جایگزین سوفالوسپورین ها یا فلوروکینولون ها در درمان سوزاک ناشی از گونوکوک مقاوم به پنی سیلین
  •  درمان سوزاک یا شانکروئید در بیماران حساس به پنی سیلین ها 

  • بزرگسالان: مقدار 2 گرم به صورت مقدار مصرف واحد تزریق عضلانی می شود که این مقدار در صورت لزوم تا 4 گرم افزایش می یابد.
  • کودکان: در کودکان با سن بیش از دو سال 40mg/kg 

  حساسیت مفرط نسبت به این دارو


  • تهوع
  • سرگیجه
  • کهیر
  • تب

  در صورت مصرف همزمان با لیتیوم احتمال مسمومیت با لیتیوم افزایش می یابد.


  • تا کسب اطمینان از برطرف شدن عفونت یا انجام تست‌های مکرر از تماس جنسی پرهیز نمایید.
  • لباسهای زیر، حوله یا وسایل استحمام بیمار نباید با دیگران مشترک باشد.
  • ممکن است پس‌از مصرف دارو دچار تهوع، تب، لرز، گیجی و بی‌خوابی گردیده و زخم موقتی در محل تزریق ایجاد شود.
  • انجام کشت و آنتی‌بیوگرام، یک هفته پس‌از درمان جهت کسب اطمینان از تأثیر دارو الزامی است.

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این وجود بدلیل احتمال ایجاد عوارض جانبی در شیرخوار، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


   اثر آنتی‌بیوتیکی :

  این دارو یک باکتریواستاتیک است و مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شود.


  • نیمه عمر: 1/2- 2/8  ساعت
  • دفع: این دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد