چای سبز و مقابله با سندرم متابولیک
چای سبز و مقابله با سندرم متابولیک

چای سبز و مقابله با سندرم متابولیک

2 اردیبهشت 1393

 

سندرم متابولیک به معنای وجود گروهی از عوامل خطر‌ساز برای بروز بیماری ‌های قلبی عروقی و دیابت در یک شخص است. شاخصه آن چاقی مرکزی، پرفشاری خون و متابولیسم مختل شده انسولین و گلوکز میباشد. علاوه بر افزایش خطر ابتلا به دیابت و بیماری قلبی، هم چنین این سندرم با افزایش استرس اکسیداتیو و تخریب شرایط آنتی اکسیدانی بدن همراه است. اصلاح سبک زندگی مهم ترین روش کاهش عوامل خطرساز سندرم متابولیک می باشد، اخیرا نتایج مطالعه پژوهشگران دانشگاه ایالت اوکلاهاما نشان داده است که نوشیدن چای سبز یا مصرف مکمل حاوی عصاره آن شاخص های حفاظت آنتی اکسیدانی در افراد  مبتلا به سندرم متابولیک را  بهبود میدهد.
این مطالعه در سال 2013 به منظور بررسی اثر مصرف مکمل چای سبز بر ظرفیت آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به سندرم متابولیک انجام گرفته است، نتایج این بررسی در Nutrition Research به چاپ رسیده است.
پژوهشگران در این مطالعه، 35 فرد مبتلا به سندرم متابولیک را به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم کرده و به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار دادند. گروه اول روزی 4 فنجان چای سبز، گروه دوم روزی 4  فنجان آب به همراه 2 کپسول محتوی عصاره چای سبز و گروه سوم روزی 4 فنجان آب دریافت می کردند. نمونه خونی و اطلاعات رژیمی این افراد پیش از شروع مطالعه و در پایان 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. 
در پایان 8 هفته، در هر دو گروه دریافت کننده چای سبز و نیز کپسول عصاره  چای سبز افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما و افزایش سطوح گلوتاتیون در مقایسه با گروه کنترل دیده شد. با وجود این، مصرف نوشیدنی چای سبز و عصاره آن اثری بر میزان کاروتنوئیدها، توکوفرول و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز نداشت. هم چنین کپسول عصاره چای سبز موجب کاهش چشمگیر آهن پلاسما در مقایسه با میزان آن قبل از شروع مطالعه شد. مصرف چای سبز یا عصاره آن در 8 هفته با افزایش قابل توجه ظرفیت آنتی اکسیدانی خون و سطوح گلوتاتیون در ارتباط می باشد. گلوتاتیون یک جزء اساسی از سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن می باشد و از آسیب اکسیداتیو سلولی جلوگیری می کند.
نکته عملی: بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت که چای سبز دارای اثرات مثبت آنتی اکسیدانی در بیماری سندرم متابولیک می باشد. به دلیل خواص چای سبز توصیه می شود به صورت متعادل در برنامه غذایی گنجانده شود. 
منبع:
 
 Basu A, et al  Nutrition Research ,march 2013,volume 33,issue 3,pages 180-187.
 
تعداد بازدید: 632

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.