نوشیدن آب چغندر قبل از ورزش عملکرد مغز را افزایش می دهد.
نوشیدن آب چغندر قبل از ورزش عملکرد مغز را افزایش می دهد.

نوشیدن آب چغندر قبل از ورزش عملکرد مغز را افزایش می دهد.

1 تیر 1396

برخی مطالعات نشان داده اند که فعالیت فیزیکی می تواند اثرات مثبتی بر روی مغز بگذارد. تحقیقات اخیر اثبات کرده اند که ممکن است به سادگی بتوان با نوشیدن آب چغندر قبل از ورزش این تاثیرات مثبت را تقویت کرد.
چغندر نوعی سبزی ریشه ای می باشد که در سال های اخیر به دلیل خواص زیادی اعم از کاهش فشارخون و افزایش عملکرد ورزشی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این فواید می تواند ناشی از مقدار بالای نیترات چغندر باشد. در بدن، نیترات به نیتریک اکسید تبدیل شده که منجر به افزایش خون رسانی به مغز، بالا بردن جریان خون مغز و کاهش فشارخون می گردد.
شرکت کنندگان در این مطالعه افراد مسنی بودند که مبتلا به پرفشاری خون بوده و ورزش منظمی انجام نمی دادند. در طی این مداخله، به همه افراد برنامه منظم ورزشی داده شد و قبل از هر جلسه تمرین نیز شرکت کنندکان مکمل آب چغندر حاوی نیترات مصرف می کردند. در پایان، محققان عملکرد مغزی آن ها را با استفاده از MRI اندازه گیری کردند.
محققان دریافتند مصرف آب چغندر پیش از ورزش ساختار قشر حرکتی مغز را تقویت کرده و به کنترل حرکت بدن از طریق بهبود پردازش سیگنال هایی که از عضلات می آیند، کمک می کند. همچنین مصرف این مکمل منجر به بهبود ارتباط قشر حرکتی مغز با عملکردهای دیگر آن اعم از کنترل حرکتی، عملکرد شناختی، احساسات و سایر وظایف مغز گردید.
نکته عملی: مصرف آب چغندر قبل از فعالیت بدنی، اثرات مثبت ورزش بر عملکرد مغز را تقویت می کند.
منبع:


Meredith Petrie et al. “Beet Root Juice: An Ergogenic Aid for Exercise and the Aging Brain”. Journals of Gerontology: Series A, 2016.
 

تعداد بازدید: 1287

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.