بالارفتن سریع و کوتاه مدت از پله ها به حفظ سلامت قلب کمک می کند.
بالارفتن سریع و کوتاه مدت از پله ها به حفظ سلامت قلب کمک می کند.

بالارفتن سریع و کوتاه مدت از پله ها به حفظ سلامت قلب کمک می کند.

6 فروردین 1396

دیگر بهانه ای برای کاهش تناسب اندام وجود ندارد، چرا که محققین نشان دادند که بالا رفتن پیوسته از پله ها که در واقع در هر جایی می تواند انجام شود فواید بسیاری برای سلامت قلب دارد. این امر دو بهانه اصلی ورزش نکردن شامل نداشتن وقت و یا نداشتن دسترسی به باشگاه ورزشی را از بین خواهد برد.
بالا رفتن از پله ها نوعی ورزش است که در هر جایی می توان آن را انجام داد. مطالعات پیشین فواید بالا رفتن تند از پله ها را طی مدت طولانی (مثلاً 70 دقیقه در هفته) تأیید کرده بودند. اما اثرات انجام این کار در چند بازه زمانی کوتاه نشان داده نشده بود. بالا رفتن سریع از پله ها در چند بار باعث حفظ سلامت سیستم قلبی – تنفسی خواهد شد. 
محققین 31 خانم سالم بی تحرک را انتخاب کرده و اثر دو پروتکل مختلف را بر آن ها بررسی کردند: هر دو پروتکل نیازمند 10 دقیقه زمان برای گرم کردن، سرد کردن و دوره بازتوانی بود. دوره های ورزش سه بار در هفته تکرار شده و کل دوره به مدت 6 هفته به طول انجامید.
پروتکل اول شامل دوره های زمانی 20 ثانیه ای بالا رفتن از پله ها به هر سبک دلخواه بود. سپس نتایج با افرادی مقایسه شد که طی پروتکل مشابهی از دوچرخه استفاده کرده بودند.
در پروتکل دوم، شرکت کنندگان در دوره زمانی 60 ثانیه ای بایستی از پله ها بالا و پایین می رفتند که حتی در منزل قابل انجام بود. 
هر دو پروتکل زمانی معادل 30 دقیقه در هفته را در بر می گرفت که در نهایت باعث تقویت سلامت سیستم قلبی و تنفسی شد که یکی از مهمترین نشانه های طول عمر است. به گفته پژوهشگران تمرینات اینتروال یا منقطع راهی ساده برای افزایش فعالیت بدنی است.
نکته عملی: انجام تحرکات بدنی حتی در زمان های کوتاه و منقطع مثل بالا رفتن از پله ها باعث تقویت سیستم قلبی – تنفسی و افزایش طول عمر می شود.
منبع:


Mary k. Allison et al. "Brief Intense Stair Climbing Improves Cardiorespiratory Fitness". Medicine & Science in Sports & Exercise, 2017. 

تعداد بازدید: 406

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.