اضطراب در کودکان مبتلا به آلرژی غذایی شایع تر است.
اضطراب در کودکان مبتلا به آلرژی غذایی شایع تر است.

اضطراب در کودکان مبتلا به آلرژی غذایی شایع تر است.

21 شهریور 1396

مطالعات نشان داده اند که در کودکان مبتلا به آلرژی غذایی شیوع اضطراب در دوران کودکی به طور قابل توجهی بالاتر است. همچنین آلرژی غذایی با علائم افسردگی دردوران کودکی یا علائم اضطراب و افسردگی در میان اطرافیان کودکان مرتبط نیست.
مدیریت آلرژی غذایی می تواند از نظر خرید مواد غذایی، تهیه غذا و هزینه تزریق اپی نفرین گران باشد. این مطالبات ممکن است سطح اضطراب بیشتری را در افراد کم درآمد جامعه ایجاد کند و نشانه های اضطراب در کودکان و اطرافیان آن ها را افزایش دهد.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است آلرژی غذایی به شدت با اضطراب اجتماعی و ترس از طرد شدن در جامعه مرتبط است. مدیریت یک وضعیت بحرانی ممکن است موجب اضطراب گردد و بسته به سن کودکان و اینکه چگونه آلرژی غذایی توسط بزرگسالان مدیریت می شود، امکان دارد بعضی از کودکان اضطراب اجتماعی بیشتری در مورد "متفاوت بودن" از سایرین تجربه نمایند.
بسیار اهمیت دارد که این ارتباطات را بین نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به آلرژی غذایی که در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند، نیز بررسی کرد.  زیرا اضطراب با افزایش خطر ابتلا به افسردگی همراه است.
نکته عملی: با توجه به شیوع بالای آلرژی های غذایی در جوامع امروزی، آموزش در مدارس همچنان در اولویت قرار دارد. با توجه به ارتباط قوی بین آلرژی غذایی و اضطراب اجتماعی در کودکان، بررسی های آینده در رابطه با سلامت روانی و مواد غذایی در بیمارستان ها و مدارس و نیز برنامه ریزی های مبتنی بر جامعه می تواند کمک کننده باشد.
منبع:


Renee D. Goodwin et al. "Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers". Journal of Pediatrics, 2017.
 

تعداد بازدید: 1139

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.