اسفناج موجب کاهش وزن می شود
اسفناج موجب کاهش وزن می شود

اسفناج موجب کاهش وزن می شود

28 آبان 1394

 “Hedonic hunger” اصطلاح دیگری در اشاره به ولع خوردن بسیاری از افراد به مواد غذایی ناسالم مانند شیرینی جات و فست فود میباشد که دلیل اصلی چاقی و عادت غذایی ناسالم میباشد.
این مطالعه نشان میدهد که .... تولید هورمونهای سیری را افزایش میدهد و ولع وردن را کاهش میدهد که به کنترل بهتر اشتها ، عادت سالم خوردن منجر میشود و به کاهش وزن کمک میکند.
"آنالیز ما نشان میدهد که خوردن یک نوشیدنی حاوی ...قبل صبحانه ، ولع خوردن را کاهش میدهد و فرد را در طول روز سیر نگه میدارد." پروفسور دارویی و فیزیولوژی شیمی در دانشگاه لاند میگوید.
این مطالعه شامل 38 خانم اضافه وزن میشود  و 3 ماه پایش شدند. هر صبح قبل صبحانه ، شرکت کنندگان نوشیدنی سبز داشتند.به نصف خانم ها 5 گرم عصاره اسفناج داده شد و به نصف دیگر ،گروه کنترل، پلاسبو داده شد.شرکت کنندگان نمیدانستند در کدام گروه قرار گرفتند .تنها دستورالعملی که به شرکت کنندگان داده شد شامل خوردن یک رژیم متعادل شامل 3 وعده در روز و اجتناب از رفتن به رژیم دیگری است.
در مطالعه ، گروه کنترل حدود 3.5 کیلوگرم کاهش وزن داشتند در حالی که  گروهی که ... دریافت کردند 5 کیلوگرم کاهش وزن داشتند.گروه مورد ، پایبند بودن به رژیم 3 وعده ای در روز را آسان دیدند و ولع خوردن را تجربه نکردند.
کلید موفقیت احساس سیری و مهار ولع خوردن در برابر  گرسنگی پایدار که با نیاز انرژی روزانه دست وپنجه نرم میکند.غذاهای فرایند شده مدرن سریعا هضم میشوند و هورمونهای سیری  که از روده به مغز میرسند نمیتوانند عمل کنند.
غشای  برگ سبز  فرایند هضم را آهسته میکنند  و به هورمونهای روده ای زمان کافی برای آزاد شدن میدهند و پیام سیری به مغز میرسد.
زمان هضم غذا مهم میباشد و در مورد سیستم هضم غذا مشکلی وجود ندارد اما غذای مدرن کم جویده شده سبب میشود تا به خوبی کار نکند و به این معنی است که ما قادر خواهیم بود بدون خوردن میان وعده ها و غذاهای نالازم مانند شیرینی جات، چیپس و مانند اینها  به رژیم پایبند باشیم .

منبع:


Caroline Montelius, et al.  Body weight loss, reduced urge for palatable food and increased release of GLP-1 through daily supplementation with green-plant membranes for three months in overweight women. Appetite, 2014
 

تعداد بازدید: 964

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.