آیا یوگا به کاهش وزن کمک می کند؟
آیا یوگا به کاهش وزن کمک می کند؟

آیا یوگا به کاهش وزن کمک می کند؟

26 مهر 1394

به طور کلی، فعالیت بدنی و ورزش کردن به عنوان یک راهبرد برای پیشگیری از افزایش وزن حائز اهمیت است و باید به عنوان بخشی از یک برنامه کاهش وزن در نظر گرفته شود. در این راستا برخی از انواع فعالیت ورزشی در پیشگیری از افزایش وزن اثر دارند تا تسریع کاهش وزن و یوگا بیشتر جزو دسته اول قرار می گیرد. به طور معمول، قدرت کالری سوزی یوگا به اندازه فعالیت های هوازی پیشرفته ای همچون دویدن نیست.  باوجود این، باید خاطر نشان شود که یوگا فواید  زیادی همچون بهبود پروفایل لیپیدی دارد و علاوه بر این موجب بهتر شدن روحیه و خلق و خوی نیز می شود به دلیل این که ارتباط مؤثری بین بدن و ذهن برقرار می کند.  یوگا به بهبود انعطاف پذیری و افزایش قدرت بدنی نیز کمک می کند.
برای کاهش وزن، لازم است تا میزان کالری های ورودی از غذا کاهش و در مقابل میزان کالری مصرفی ناشی از فعالیت ورزشی افزایش یابد. اما اگر قصد دارید فعالیت ورزشی یوگا را نیز در برنامه کاهش وزن خود قرار دهید توصیه می شود سایر فعالیت های ورزشی هوازی همچون شنا، نرم دویدن ودوچرخه سواری را نیز در برنامه خود قرار دهید. در حال حاضر در برنامه های کاهش وزن به فعالیت های ورزشی که ارتباط بین ذهن و بدن را  برقرار می سازند مثل یوگا، بیشتر اهمیت داده می شود. اعتقاد بر این است که با این شیوه ورزشی که درواقع نوعی تمرین برای تنفس صحیح می باشد، اکسیژن رسانی کامل به بدن انجام می شود. فراموش نکنید که  چربی ها برای سوختن احتیاج به اکسیژن دارند، لذا با تنفس صحیح و عمقی اکسیژن در دسترس عمیق ترین سلول ها نیز قرار می گیرد و فرصت چربی سوزی به بهترین شکل برای آن ها فراهم می شود. در حالت عادی ما تنها از 3/1  ظرفیت ریه خود برای تنفس استفاده می کنیم و بیشتر به صورت ناقص نفس می کشیم، در حالی که با پرداختن به فعالیت ورزشی یوگا می توان درست نفس کشیدن را تمرین کرد و این مهم اثر بسزایی را در چربی سوزی دارد.
رژیم غذایی و فعالیت ورزشی از مفاهیم اساسی در یک برنامه کاهش وزن هستند با وجود این هیچ یک از این راهبردها نمی توانند علت پرخوری یک شخص را ریشه یابی و درمان کنند. کاهش وزن یک موضوع روحی- روانی است  و علاوه بر ابزار رژیم غذایی و فعالیت ورزشی نیاز به بخش رفتار درمانی نیز دارد. همانطور که اشاره شد، یوگا ارتباط خوبی را بین بدن ،ذهن و روان برقرار می سازد و هنگامی که این ارتباط به خوبی برقرار می شود اعتماد به نفس فرد افرایش یافته و یکی از اثرات مطلوب این شرایط بر کاهش وزن به لحاظ رفتار درمانی، کنترل و توجه بیشتر به انتخاب های غذایی و حس سیری است. به عبارت دیگر، یوگا به شما کمک می کند تا با آگاهی بیشتری غذای خود را انتخاب کنید و در مورد پیام های مغزی و کنترل بهتر اشتها هشیارتر باشید. خود کنترلی بهتر، به انتخاب های غذایی سالم تری می انجامد این موضوع اثر بسیار زیادی را در دوره کاهش وزن و پس از آن دارد. حفظ وزن مهم تر از کاهش وزن است و از آنجایی که بحث روانی غذا موضوع بسیار مهمی در کاهش و محافظت از برگشت وزن است لذا برای اثر بخشی بهتر برنامه غذایی کاهش وزن توصیه می شود 2 بار در هفته به یوگا بپردازید.
 

تعداد بازدید: 681

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.