بازدید: 1835

دکتر شریف شیبانی نژاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان بهشتی (عباس آباد) ، خیابان صابونچی (مهناز) ، ساختمان پزشکان ایران پزشک ، طبقه دوم

  ۸۸۷۶۶۳۳۱ (021)

پزشکان مشابه

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد