بازدید: 4675

دکتر سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی

  استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید مدنی جنوبی، سه راه عظیم پور

  77592936 (021)

پزشکان مشابه

دکتر مصطفی شریفیان درچه

فوق تخصص کلیه اطفال (نفرولوژی)

دکترحسن اتوکش

فوق تخصص کلیه اطفال (نفرولوژی)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد