بازدید: 5778

شرکت دارو سازی انستیتو پاستور ایران

  استان تهران، شهر تهران، خیابان پاستور، پلاک 69

  66953311 (021) , 66953320 (021) , 66953312 (021)

  66465132 (021)

  office@institute.pasteur.ac.ir

http://fa.pasteur.ac.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد