بازدید: 8745

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک

  استان تهران، شهر تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، بین گاندی شمالی و بلوار آفریقا، پلاک 67

  88671522 (021) , 88671521 (021)

  88671523 (021)

  info@vanaklab.com

http://www.vanaklab.com

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد