بازدید: 5800

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نگار

  استان تهران، شهر تهران، خیابان دکتر شریعتی ، بین دوراهی قلهک و خیابان یخچال ، روبروی مرکز خرید قلهک ، ساختمان پزشکان 1365

  26601810-12 (021)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد