بازدید: 1112

دکتر یداله رستگاری

  استان تهران، شهر تهران، خیابان پورسینا، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران

  82111313 (021) , 66931990 (021)

پزشکان مشابه

دکتر مسعود قاسمی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب بزرگسالان)

دکتر سیف اله عبدی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب بزرگسالان)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد