بازدید: 2830

دکتر مهزاد هلاوی

  استان تهران، شهر تهران، شهرک گلستان، تقاطع گلها و امیرکبیر، 35 متری گلها، نبش بنفشه اول، طبقه فوقانی داروخانه شهرک راه آهن

  44742131 (021)

پزشکان مشابه

دکتر سودابه بهراد

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توکل

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

متخصص زنان و زایمان

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد