بازدید: 6293

دکتر مهدی عالم رجبی

  استان تهران، شهر تهران، میدان ولی عصر (عج)، خیابان ولدی، بیمارستان فیروزگر

  82141600 (021)

  200097186

  0218894266 (021)

http://www.alemrajabi.ir

پزشکان مشابه

دکتر سید محسن تولیت کاشانی

فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)

دکتر بهار محجوبی

فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد