بازدید: 4302

دکتر جواد پورجبار

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ظفر، وحید دستگردی، جنب رستوران حاتم، شماره 388

  88783377 (021)

http://dr-pourjabbar.mihanblog.com

پزشکان مشابه

دکتر سیدکامران کامروا

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر محمد حسین حکمت آرا

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مرتضی جوادی

متخصص گوش و حلق و بینی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد