بازدید: 13607

دکتر بیتک طرازی

  استان تهران، شهر تهران، بزرگراه رسالت ، نبش خیابان شهید همایی ، 16متری اول ، پلاک 1030 ، ساختمان پردیس

  22322741 (021) , 22315955 (021) , 22322744 (021)

پزشکان مشابه

دکتر سودابه بهراد

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توکل

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان و زایمان

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد