بازدید: 7870

مرکز طبی کودکان

  استان تهران، شهر تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان

  61475 (021)

  chmc@tums.ac.ir

http://chmc.tums.ac.ir

مرکز طبی کودکان
مرکز طبی کودکان
مرکز طبی کودکان
مرکز طبی کودکان

پزشکان مشابه

بیمارستان محب یاس

بیمارستان ها و مراکز درمانی

مرکز جراحی آلفا

بیمارستان ها و مراکز درمانی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد