بازدید: 22069

مرکز جراحی شمس تبریزی

  استان تهران، شهر تهران، خیابان شمس تبریزی ، پایین تر از میرداماد ، روبروی بیمارستان مفید ، کوچه بهشت آسا

  22857816-22857840 (021)

  22857794 (021)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد