بازدید: 14058

دکتر سعیده ضیایی

  استان تهران، شهر تهران، خیابان آیت اله کاشانی، بعد از کوچه شاهین جنوبی، جنب داروخانه شبانه روزی بیدار، ساختمان پزشکان

  44076238 (021)

  ziaei_sa@modares.ac.ir

پزشکان مشابه

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان و زایمان

دکتر سودابه بهراد

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توکل

متخصص زنان و زایمان

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد