بازدید: 2543

دکتر مینا نقی جعفرآبادی

  استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک

  88580048 (021)

  88580049 (021)

  Jafarabadi@tums.ac.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد