بازدید: 6758

دکتر ایرج حریرچی

  استان تهران، شهر تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، انستیتو کانسر، ساختمان رادیوتراپی، طبقه سوم

  ۶۶۵۸۱۵۴۲ (021)

  ۶۶۵۸۱۶۳۸ (021)

  harirchi@sina.tums.ac.ir

پزشکان مشابه

دکتر اسماعیل اربابی

متخصص جراحی عمومی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد