بازدید: 3691

دکتر حسین بیات

  استان تهران، شهر تهران، خزانه بخارایی، فلکه دوم، بیمارستان کاشانی

  22861926 (021) , 22868885 (021) , 22864372 (021)

پزشکان مشابه

دکتر اسماعیل اربابی

متخصص جراحی عمومی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد