بازدید: 3437

دکتر هادی آمالی امیری

  استان تهران، شهر تهران، خیابان مطهری ، خیابان عبادی ، بیمارستان طوس، کلینیک طوس

  80 07 55 88 (021)

  09193336696

  amiri.plastic@yahoo.com

http://www.dr.amaliplastic.com

دکتر هادی آمالی امیری
دکتر هادی آمالی امیری
دکتر هادی آمالی امیری

پزشکان مشابه

دکتر اسماعیل اربابی

متخصص جراحی عمومی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد