بازدید: 17442

دکترفرهاد نادری نیا

  استان تهران، شهر تهران، شهرک قدس (غرب)،تقاطع فرحزادی وشهید دادمان ،جنب بیمارستان آتیه ،ساختمان پزشکان آتیه ،طبقه 3

  88367231 (021) , 88367369 (021) , 88367234 (021)

  Dr.naderinia@Gmail.com

http://www.dr-naderinia.ir

دکترفرهاد نادری نیا
دکترفرهاد نادری نیا
دکترفرهاد نادری نیا
دکترفرهاد نادری نیا

پزشکان مشابه

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد