بازدید: 15244

دکتر بهزاد خلیل اله

  استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، ساختمان مرکزی پزشکان ، طبقه چهارم

  88739627 (021) , 88517899 (021)

  b_khalilollah@yahoo.com

پزشکان مشابه

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد