بازدید: 2331

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی

  استان تهران، شهر تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه مدرس، مجتمع پزشکی ابن سینا، طبقه زیرزمین

  22049852 (021)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد