بازدید: 9870

بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

  استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر

  22222043 (021) , 22222042 (021) , 22222041 (021)

http://www.aac-hospital.com

بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)
بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)
بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

پزشکان مشابه

بیمارستان محب یاس

بیمارستان ها و مراکز درمانی

مرکز جراحی آلفا

بیمارستان ها و مراکز درمانی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد