بازدید: 19969

بیمارستان گلستان

  استان تهران، شهر تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، گلستان پنجم، جنب کمیته امداد، بیمارستان گلستان

  22549001-2 (021) , 22549096-7 (021) , ۲۲۵۴۹۰۰۱ (021)

  22549001 (021)

http://ajaums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=7906&Site=ajaportal&Lang=fa-IR

بیمارستان گلستان
بیمارستان گلستان
بیمارستان گلستان
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد