بازدید: 2369

دکتر شاهین رجائیه

  استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان کریم خان زند، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر

  82141201 (021) , 82141342 (021)

پزشکان مشابه

دکتر سیدکامران کامروا

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر محمد حسین حکمت آرا

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر مرتضی جوادی

متخصص گوش و حلق و بینی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد