بازدید: 1923

دکتر میرزاعلی شرقی یزدی

  استان تهران، شهر تهران، تهرانپارس، فلکه سوم، بیمارستان تهرا پارس

  77884690 (021) , 77884694 (021)

پزشکان مشابه

دکتر اسماعیل اربابی

متخصص جراحی عمومی

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد