بازدید: 3310

دکتر آزیتا محمدی نژاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان سپهبد قرنی‌، نبش خیابان نوشهر، بیمارستان آپادانا

  88827046 (021) , 88827048 (021) , 88827045 (021)

پزشکان مشابه

دکتر سودابه بهراد

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توکل

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان و زایمان

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد