بازدید: 3921

دکتر علیرضا خسروداد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران ، میدان نوبنیاد ، خیابان لنگری ، خیابان صنایع ، بیمارستان دکتر چمران

  22937041 (021) , 22953070 (021)

پزشکان مشابه

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد