کمبود ویتامین D و بروز حساسیت در کودکان
کمبود ویتامین D و بروز حساسیت در کودکان

کمبود ویتامین D و بروز حساسیت در کودکان

26 اردیبهشت 1391

حساسیت یا آلرژی پاسخ افراطی سیستم ایمنی بدن در برابر برخی عوامل است که این مشکل (بویژه حساسیت غذایی)در بین بزرگسالان و حتی کودکان بسیار شایع است. حساسیت ها ممکن است ارثی باشند و بعضی از کودکان با داشتن حساسیت به ترکیبات خاصی متولد می شوند اما برخی حساسیت ها نیز در طول زمان یا دوران رشد در فرد به وجود می آیند. اخیرا محققین عنوان کرده اند که کمبود ویتامین Dبا بروز آلرژی در فرد مرتبط است.

مطالعه ای در این زمینه با هدف بررسی سطح ویتامینDدر خون کودکان و بزرگسالان و ارتباط آن با  پاسخ افراد به برخی ترکیبات  حساسیت زا انجام شده که نتایج آن درJournal of Allergy and Clinical Immunologyمنتشره شده است.

در این مطالعه، محققین به بررسی سطح سرمی ویتامین Dدر نمونه های خونی بیش از 3100 کودک و نوجوان و 3400 بزرگسال شده پرداختند. در یکی از آزمایش های انجام شده ، بوسیله اندازه گیری میزان ایمونوگلوبولین Eحساسیت به 17 ترکیب آلرژن مختلف مورد بررسی قرار گرفت. (IgE)  پروتئینی است که سیستم ایمنی بدن در پاسخ به آلرژن ها تولید می کند.

در بزرگسالان هیچ ارتباطی بین سطح ویتامین Dو بروز حساسیت دیده نشد.  اما بعد از در نظر گرفتن فاکتورهای مداخله گری مثل سن، جنس، نژاد، چاقی، سطح اقتصادی اجتماعی پایین، میزان دریافت شیرو مکمل، ساعات بی تحرکی مشخص شد پایین بودن سطح ویتامین Dدر خون با احتمال ابتلای کودک به آلرژی ارتباط دارد.کودکان و نوجوانانی که سطح ویتامین Dپایین داشتند ،نسبت به ۱۱نوع از ۱۷نوع ماده آلرژی زایی که روی آن ها آزمایش شد، حساسیت نشان دادندکه شامل آلرژن های غذایی و محیطی می شد.برای مثال کودکان مبتلا به کمبود ویتامین D(کمتر از 15 ng/mL)  نسبت به کودکان دارای مقادیر کافی ویتامین D( بیشتر از 30 ng/mL)، 4/2 برابر بیشتر در معرض ابتلا به حساسیت به بادام زمینی بودند.

نکته عملی:با وجود ارتباط روشن سطح ویتامین Dدر خون و بروز واکنش های حساسیتی،  و همچنین به دلیل محدودیت منابع غذایی این ویتامین، باید کودکان را به فعالیت بدنی و تحرک بویژه زیر نور آفتاب، دریافت روزانه از منابع غذایی ویتامین Dو در صورن نیاز مکمل ویتامینی تشویق نمود. میزان توصیه شده رژیمی برای کودکان در مورد این ویتامین  IU600 در روز می باشد.

 

تعداد بازدید: 1279

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.