نوشیدنی های شیرین شده سبب کبد چرب غیرالکلی می شود
نوشیدنی های شیرین شده سبب کبد چرب غیرالکلی می شود

نوشیدنی های شیرین شده سبب کبد چرب غیرالکلی می شود

7 اسفند 1394

عادت به مصرف روزانه نوشیدنی های شیرین شده می تواند سبب کبد چرب غیرالکی شود. محققین 2634 پرسشنامه خوراک گزارش شده توسط افراد را بررسی نمودند. نوشیدنی های شیرین شده با شکر در پرسشنامه عبارت بود از: کولای های کافئینه و بدون کافئین، نوشیدنی های گازدار، آبمیوه ها، لیموناد و سایر نوشیدنی های میوه ای بدون گاز. شرکت کننده ها به منظور بررسی و تعیین اندازه چربی کبد تحت اسکن توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که افرادی که دریافت روزانه نوشیدنی های شیرین شده در آنها بیش از یک بار بود نسبت به افرادی که هیچ نوع نوشیدنی شیرین شده ای را استفاده نمی کردند، شیوع بالاتری از بیماری کبد چرب غیرالکلی داشتند.
ارتباط بین نوشیدنی های شیرین شده و کبد چرب غیرالکلی پس از از بین بردن اثر سن، جنس، نمایه توده بدنی (BMI)، فاکتورهای سبک زندگی مثل کالری دریافتی، الکل، سیگار همچنان به قوت خود باقی ماند. البته پس از تعدیل اثر این فاکتورهای مخدوش کننده ارتباط بین کولای رژیمی و کبد چرب غیرالکلی از بین رفت. این مطالعه نشان می دهد که نوشیدنی های شیرین شده می تواند با بیماری کبد چرب غیرالکلی و سایر بیماری های مزمن از جمله دیابت و بیماری های قلبی و عروقی مرتبط باشد.
بیماری کبد چرب غیرالکلی به صورت تجمع چربی در سلول های کبدی است که با مصرف الکل ارتباطی ندارد. این بیماری از طریق سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI و بیوپسی تشخیص داده می شود و حدود 25% از آمریکایی های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی فاقد علائم بالینی هستند. چاقی و اضافه وزن خطر کبد چرب را افزایش می دهد از طرف دیگر مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی در معرض خطر بالاتری برای بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع 2 قرار دارند. نوشیدنی های شیرین شده منبع غنی از فروکتوز هستند که بخاطر نوع فرآیند آن در بدن، خطر بیماری کبد چرب را افزایش می دهد.
نکته عملی: اگرچه نوشیدنی های شیرین شده فاقد کالری هستند می توانند منجر به کبد چرب غیرالکلی شود و باید در مصرف آنها احتیاط نمود.
واژگان کلیدی: کبد چرب غیرالکلی، نوشیدنی های شیرین شده، بیماری های مزمن
منبع:
Fox, CS; et al. Sugar-Sweetened Beverage, Diet Soda, and Fatty Liver Disease in the Framingham Study Cohorts. Journal of Hepatology, June 2015.
 

تعداد بازدید: 784

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.