لوتئین با سلامت مغز در دوران سالمندی مرتبط است.
لوتئین با سلامت مغز در دوران سالمندی مرتبط است.

لوتئین با سلامت مغز در دوران سالمندی مرتبط است.

29 دی 1395

لوتئین یکی از چندین رنگدانه گیاهی است که انسان ها از طریق رژیم غذایی، به خصوص مصرف سبزیجات برگ سبز، سبزیجات خانواده کلم مانند بروکلی و زرده تخم مرغ دریافت می کنند. لوتئین در مغز تجمع یافته و در غشای سلولی جای می گیرد و احتمالاً نقش محافظتی برای سلول های عصبی دارد. مطالعات قبلی نشان داده اند که وضعیت لوتئین شخص با عملکرد شناختی در سراسر عمر مرتبط است. همچنین مشخص شده لوتئین در ماده خاکستری مغز تجمع یافته و در حفظ عملکرد شناختی با افزایش سن نقش دارد.
در مطالعه حاضر 122 فرد سالم در محدوده سنی 65 تا 75 سال شرکت کرده و به سوالات استاندارد در مورد هوش متبلور (توانایی استفاده از مهارت ها و دانشی که در طول زندگی کسب می شود) پاسخ گفتند. نمونه خون افراد به منظور تعیین میزان لوتئین جمع آوری شد. با استفاده از MRI حجم قسمت های مختلف مغز اندازه گیری شد. محققان تحقیقات خود را بر روی قشر تمپورال مغز که در حفظ هوش متبلور نقش دارد، متمرکز کردند.
محققان دریافتند شرکت کنندگان با سطوح بالاتر لوتئین سرم در تست های هوش متبلور موفق تر بودند. میزان لوتئین سرم معنکس کننده دریافت های رژیمی اخیر است، اما با غلظت لوتئین در مغز افراد سالمند مرتبط بوده و درنتیجه می تواند نشان دهنده دریافت طولانی مدت باشد.
در افرادی که میزان لوتئین خون بالاتر بود ماده خاکستری مغز در قشر پاراهیپوکامپ ضخیم تر بود. این منطقه از مغز همانند هوش متبلور در سالمندی سالم حفظ می شود. 
بررسی نتایج نشان داد حجم ماده خاکستری در قشر پاراهیپوکامپ در سمت راست مغز در ارتباط بین لوتئین و هوش متبلور نقش دارد. این امر نشان می دهد که چگونه قسمت های مختلف مغز در حفظ هوش متبلور نقش دارند و چگونه عواملی مانند رژیم غذایی می توانند در این ارتباط نقش داشته باشد. به گفته محققان لوتئین احتمالاً به علت خاصیت ضد التهابی یا کمک به ارتباط سلول ها با یکدیگر در این زمینه اثرگذار است. این یافته ها نشان می دهد که برخی مواد مغذی خاص می توانند روند کاهش عملکرد شناختی را که مرتبط با سن است، آهسته تر کنند.
نتیجه عملی: مصرف مواد غذایی حاوی لوتئین مانند سبزیجات برگ سبز و زرده تخم مرغ به حفظ هوش متبلور و پیشگیری از کاهش عملکرد شناختی با افزایش سن، کمک می کند.
منبع:


Marta K. Zamroziewicz et al. "Parahippocampal Cortex Mediates the Relationship between Lutein and Crystallized Intelligence in Healthy, Older Adults".  Frontiers in Aging Neuroscience, 2016.
 

تعداد بازدید: 481

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.