ارتباط بین رژیم های غذایی نادرست و کاهش بویایی
ارتباط بین رژیم های غذایی نادرست و کاهش بویایی

ارتباط بین رژیم های غذایی نادرست و کاهش بویایی

26 مرداد 1393

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که رژیم های غذایی پر چربی می تواند موجب کاهش حس بویایی شما گردد؟ بر اساس نتایج یک مطالعه جدید توسط دانشمندان عصب شناسی نشان داده شد که نوع رژیم غذایی می تواند بر طیف وسیعی از عملکردهای بدنی اثرگذار باشد و برخی از این اختلالات در زمان ارزیابی تأثیرات چاقی بر بدن مورد توجه قرار نمی گیرد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Journal of Neuroscience  چاپ شد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Nicolas Thiebaud در دانشگاه ایالات فلوریدا انجام شد. هدف اصلی در این مطالعه ارزیابی اثرات رژیم غذایی پرچربی بر حس بویایی بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این پژوهش نشان داد که رژیم غذایی پرچربی موجب بروز تغییرات ساختاری و عملکردی سیستم بویایی می گردد که در نهایت می تواند بر حس بویایی اثر داشته باشد. این اولین بار است که محققین توانستند نشان دهند رژیم غذایی نادرست و ناصحیح و حس بویایی با یکدیگر مرتبط هستند. این پژوهش از نوع حیوانی بود، محققین در این پژوهش به مدت 6 ماه رژیم غذایی پرچربی را در موش ها اِعمال کردند. موش ها در این مدت به یک رایحه پاسخ می دادند و با آب شرطی شده بودند. موش هایی که از رژیم پرچربی تبعیت می کردند خیلی دیرتر ارتباط بین عطر و آب را یاد گرفتند. علاوه بر این موش های گروه پر چرب خیلی دیرتر با بوی عطر سازگار شدند و به آن پاسخ دادند. نکته جالب تر این بود که پس از اِعمال رژیم غذایی طبیعی در موش ها حس بویایی آن ها درمان نشد. 
 
منبع:
N. Thiebaud, et al. Hyperlipidemic Diet Causes Loss of Olfactory Sensory Neurons, Reduces Olfactory Discrimination, and Disrupts Odor-Reversal Learning. Journal of Neuroscience, 2014
 
تعداد بازدید: 583

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.