بازدید: 2622

آزمایشگاه تشخیص پزشکی نوبنیاد

  استان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران شمالی، میدان نوبنیاد، پلاک 6

  22834363 (021) , 22292110 (021)

  22834055 (021)

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد