بازدید: 3359

دکتر فاطمه رجبی پور

  استان تهران، شهر تهران، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان ، جنب بیمارستان آتیه ، ساختمان پزشکان آتیه ، طبقه

  88367231-4 (021) , 88367437 (021) , 88361614 (021)

  rajabipour@tums.ac.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد