بازدید: 17587

دکتر ابوالفضل رحیمی زاده

  استان تهران، شهر تهران، بالاتر از بیمارستان دی ، ابتدای خیابان نیلو ، ساختمان نیلو ، طبقه سوم

  ۸۸۷۸۷۶۴۷ (021)

  1434876361

پزشکان مشابه

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد