شرکت دارو سازی امین

آدرس:  تهران، تهران، مركزي، تهران، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست)،کوچه ششم ، پلاک 5 ، طبقه همکف

تلفن: 88731190

نمابر: 

پیامک: 

رایانامه: info@aminpharma.com

تارنما: http://www.aminpharma.com